Ενοικίαση- Μίσθωση- Leasing Φωτοτυπικών

 Η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε σας παρέχει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ( Ασπρόμαυρα & Έγχρωμα ) με δυνατότητες φωτοαντιγραφής – εκτύπωσης – scanning – Fax  σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας σας, με  χρέωση ανά εκτυπωμένη σελίδα Α4 “ Cost Per Copy”πληρώνετε ανάλογα με τα παραγόμενα αντίγραφα.Το κόστος ανά εκτυπωμένη σελίδα “ Cost Per Copy” μπορεί να φθάσει έως 0,0055 € + Φ.Π.Α

Εσείς γνωρίζετε μια σταθερή χρέωση ανά αντίγραφο , η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά , ανταλλακτικά , συντήρηση του μηχανήματος ,εκτός χαρτιού εκτύπωσης  ο χρόνος μίσθωσης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Οι κυριότεροι λόγοι που σας συμφέρει να μισθώσετε  τα φωτοαντιγραφικά – εκτυπωτικά σας μηχανήματα:

1. Αποφεύγετε την εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού για την αγορά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος , επίσης σας συμφέρει για φορολογικούς λόγους διότι τα χρήματα εκπίπτουν την ίδια χρονιά , και όχι σε πάγιο εξοπλισμό με 5ετής απόσβεση.
2. Η Συντήρηση – τα αναλώσιμα – ανταλλακτικά και γενικά το Service του μηχανήματος δεν σας απασχολεί καθόλου , διότι όλα αυτά περιλαμβάνονται στο “ Cost Per Copy”.
3. Ευελιξία , αναπροσαρμόζοντας τα εκτυπωτικά σας μηχανήματα σε περίπτωση μεταβολής των εκτυπωτικών σας αναγκών.
4. Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση που ο παρεχόμενος εξοπλισμός σας δεν επισκευάζεται.
5. Δυνατότητα αναφοράς εκτυπώσεων ανά θέση εργασίας ανά μήνα , ανά έτος.
6. Διαχειριστικό κόστος εκτυπώσεων , όπως παραγγελία , μεταφορά, αποθήκευση toner.