Η αυξανόμενη και άναρχη συσσώρευση εγγράφων (έντυπων ή ψηφιακών) και δεδομένων στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και έχει χαρακτηριστεί ως  το φαινόμενο των “Big Data” .

 Η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε με εμπειρία τριών δεκαετιών στο χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών λύσεων παρέχει τα εργαλεία για την ψηφιοποίηση, οργάνωση και διαχείριση όλων αυτών των δεδομένων σε δομημένα συστήματα καθώς και την άμεση αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών  ώστε οι επιχειρήσεις να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να οδηγηθούν σε μία νέα εποχή πάνω στον τρόπο εργασίας τους σε επιχειρησιακές διαδικασίες.

Ψηφιοποίηση & Μετατροπή

Ψηφιοποίηστε αυτόματα και μετατρέψτε όλα τα έντυπα έγγραφά σας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Office 365

Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας μεταφέροντας το γραφείο και τις δραστηριότητές σας στο σύννεφο.

Διαχείριση Εγγράφων

Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων, αρχειοθέτηση & ροές εργασίας σε ένα ενιαίο δομημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

Virtual Servers

Εκμεταλλευτείτε Windows & Linux εικονικούς servers και διαμορφώστε τους ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Λύσεις Cloud

Εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης εγγράφων στο σύννεφο ή σε μια υβριδική μορφή της επιλογής σας.

IT Security

Εξασφαλίστε πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία για όλες τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες της επιχείρησή σας.

Εξαγωγή Δεδομένων

Εξάγετε κρίσιμα δεδομένα αυτόματα από τα καθημερινά σας έγγραφα όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, πληρωμές κ.α

D.M.S

Εισάγετε τα δεδομένα σας σε ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων το οποίο διατίθεται είτε on-premise είτε Cloud.

Οι Τεχνολογίες μας

Αυτόματη Αρχειοθέτηση

Αρχειοθετήστε αυτόματα κάθε είδους έγγραφο και διευκολύνετε την αναζήτησή του.

Μετατροπή Εγγράφων

Ψηφιοποιήστε & μετατρέψτε αυτόματα όλα τα έγγραφά σας σε επεξεργάσιμη μορφή και επωφεληθείτε από την τεχνολογία OCR και την αναζήτηση κειμένου.

Workflows

Αυτοματοποιήστε εύκολα διαδικασίες της επιχείρησής σας όπως εγκρίσεις τιμολογίων, πληρωμές κ.α

Λύσεις Cloud

Εξασφαλίστε αξιοπιστία και ασφάλεια, μειώστε τα λειτουργικά έξοδα για hardware και συντήρηση μεταφέροντας της επιχείρησή σας στο “σύννεφο”,