Λύση Διαχείρισης Εγγράφων

Τι είναι;

Μία πλήρης λύση ECM (Enterprise Content Management ) προσφέρει σε μία επιχείρηση ή οργανισμό τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Διαδικασία OCR για εξαγωγή δεδομένων μέσα από ένα ψηφιακό ή έντυπο έγγραφο και τον τρόπο ώστε αυτά τα δεδομένα να σταλούν και να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του χρήστη.

 

 • Αυτόματη αρχειοθέτηση (indexing) αυτών των εγγράφων με βάση τα στοιχεία που εξάγονται από αυτά μέσω OCR.

 

 

 • Συγκέντρωση των παραπάνω εγγράφων σε ένα ενιαίο και δομημένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων για να είναι εύκολη η αναζήτηση τους, η επεξεργασία και η διαχείρισή τους.

 

 • Αυτόματες ροές εργασίας (workflows) ώστε να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες μέσα σε μια επιχείρηση πχ. Έγκριση τιμολογίων δαπανών, δελτία παραγγελίας, γενικές εγκρίσεις & διαμοιρασμός εγγράφων, πληρωμές κ.α.

Πλεονεκτήματα χρηστών

 

 • Γενικά, μια λύση ECM αυτοματοποιεί τον κύκλο ζωής ενός εγγράφου μέσα σε μια επιχείρηση.

 

 • Με το που εισαχθεί το έγγραφο μέσα σε ένα φάκελο ή σαρωθεί ή ληφθεί ηλεκτρονικά στη συνέχεια θα εξαχθούν αυτόματα όλες οι κρίσιμες πληροφορίες που πρέπει από αυτό

 

 • Στη συνέχεια θα αρχειοθετηθεί στο σύστημα με βάση αυτές κι αν πρέπει να περάσει σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να αξιολογηθεί ή να εγκριθεί θα πάει αυτόματα κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του και μετά εύκολα θα μπορεί να ανακαλεστεί μέσω αναζήτησης όταν χρειαστεί το ίδιο το έγγραφο ή απλά οι πληροφορίες που αυτό περιέχει

 

 

 • Αυτοματοποιήστε επιχειρησιακές διαδικασίες

 

 • Γλιτώστε χρόνο και αυξήστε την παραγωγικότητα στην επιχείρησή σας

 

 • Μειώστε τα λειτουργικά έξοδα και εκμηδενίστε τις αστοχίες

 

 • Οδηγήστε την επιχείρησή σας & τον τρόπο εργασίας σας στη νέα εποχή.