Εκτυπώση Cloud & Mobile

Η ροή των εργασιών στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων υλοποιείται όλο και συχνότερα μέσα από έξυπνες φορητές συσκευές. Αυτή η τάση δημιουργεί μια ισχυρή ζήτηση για εκτύπωση από τις φορητές συσκευές η οποία με τη σειρά της δημιουργεί την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια.

Ευέλικτη υποβολή εργασιών

Προσφορά περισσοτέρων μεθόδων υποβολής των εκτυπώσεων (μέσω WiFi, e-mail, ιστοσελίδα ή κανονική εκτύπωση από υπολογιστή) που επιτρέπουν την εκτύπωση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας από οπουδήποτε

Υποστήριξη επιχειρηματικών πολιτικών BYOD*

Επιτρέπει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους έξυπνες φορητές συσκευές σε επιχειρηματικές εφαρμογές, αποφεύγοντας τους περιορισμούς που επιβάλλουν ορισμένοι κατασκευαστές και πλατφόρμες

Ασφαλής εκτύπωση

Επιτρέπεται η εκτύπωση μόνο στους εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους, μειώνονται οι λανθασμένες εκτυπώσεις και η σπατάλη χαρτιού, αποφυγή της εκτύπωσης εμπιστευτικών εγγράφων που παραμένουν στο συρτάρι εξόδου του εκτυπωτή

Wi-Fi Direct

Τα συμβατά MFP δημιουργούν το δικό τους δίκτυο Wi-Fi χωρίς να χρειάζεται ένα τρίτο σημείο πρόσβασης (router), επιτρέποντας στους χρήστες να εκτυπώνουν χρησιμοποιώντας τη συσκευή της επιλογής τους. Για άμεση σύζευξη μεταξύ του φορητού τερματικού και του συστήματος εκτύπωσης.

TOP