Εκτυπώση Cloud & Mobile

Η ροή των εργασιών στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων υλοποιείται όλο και συχνότερα μέσα από έξυπνες φορητές συσκευές. Αυτή η τάση δημιουργεί μια ισχυρή ζήτηση για εκτύπωση από τις φορητές συσκευές η οποία με τη σειρά της δημιουργεί την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια.

Ευέλικτη υποβολή εργασιών

Προσφορά περισσοτέρων μεθόδων υποβολής των εκτυπώσεων (μέσω WiFi, e-mail, ιστοσελίδα ή κανονική εκτύπωση από υπολογιστή) που επιτρέπουν την εκτύπωση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας από οπουδήποτε

Υποστήριξη επιχειρηματικών πολιτικών BYOD*

Επιτρέπει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους έξυπνες φορητές συσκευές σε επιχειρηματικές εφαρμογές, αποφεύγοντας τους περιορισμούς που επιβάλλουν ορισμένοι κατασκευαστές και πλατφόρμες

Ασφαλής εκτύπωση

Επιτρέπεται η εκτύπωση μόνο στους εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους, μειώνονται οι λανθασμένες εκτυπώσεις και η σπατάλη χαρτιού, αποφυγή της εκτύπωσης εμπιστευτικών εγγράφων που παραμένουν στο συρτάρι εξόδου του εκτυπωτή

Wi-Fi Direct

Τα συμβατά MFP δημιουργούν το δικό τους δίκτυο Wi-Fi χωρίς να χρειάζεται ένα τρίτο σημείο πρόσβασης (router), επιτρέποντας στους χρήστες να εκτυπώνουν χρησιμοποιώντας τη συσκευή της επιλογής τους. Για άμεση σύζευξη μεταξύ του φορητού τερματικού και του συστήματος εκτύπωσης.