Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ

Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ / Δήμων

H πρόταση της ΠΡΑΞΗ για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

Συστήματα ελέγχου προτεραιότητας

Το σύστημα Προτεραιότητας είναι μία ολοκληρωμένη λύση, αυτοματοποιημένης διαχείρισης των πελατών, κατευθύνοντας τους με την έκδοση ενός εισιτηρίου στο σωστό σημείο και στον σωστό χρόνο. Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία επιτυγχάνει μηδαμινό συνωστισμό κόσμου μπροστά από τα σημεία εξυπηρέτησης.

Το σύστημα Προτεραιότητας έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει τις παρακάτω επιπλέον λειτουργίες

  • Παρακολούθηση της σειράς αναμονής μέσω smartphone
  • Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ταυτόχρονα με την προβολή της σειράς
  • Λήψη στατιστικών στοιχείων

Ο εξοπλισμός Συστήματος αποτελείται από:

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις

Τι προσφέρουμε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει: Την παραγγελία λήψη, προετοιμασία και έλεγχο εξοπλισμού και την αποστολή / παράδοση στα ΚΕΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Περιλαμβάνει: Αποτύπωση αναγκών, καλωδιακής υποδομής και σημείων εξυπηρέτησης. Τοποθέτηση οθόνης σε τοίχο και καλωδίωση όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθέτηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εκδοτηρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιλαμβάνει: Την παραμετροποίηση λογισμικού για την διαλειτουργικότητα με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα rantevou.kep.gov.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιλαμβάνει: Την εκπαίδευση χειριστών στις λειτουργικότητες του εξοπλισμού και των σχετικών διεπαφών χρήστη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιλαμβάνει: Την εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας της τελικής λύσης. Την παρακολούθηση για ένα (1) μήνα, της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει: Την ανάλυση, σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση πλάνο εργασιών. Τον συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την επιτυχή ολοκλήρωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακες Συμμόρφωσης

1α.Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθόνη ,πληκτρολόγιο, ποντίκι

Πίνακες Συμμόρφωσης

1β.Οθόνη

Πίνακες Συμμόρφωσης

2.Εκτυπωτής

Πίνακες Συμμόρφωσης

3.Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet

Πίνακες Συμμόρφωσης

4.Σύστημα Διαχείρισης Επισκεπτών Κεντρικό ΚΕΠ

Πίνακες Συμμόρφωσης

5.Tablets αξιολόγησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ