Το PYLON Entry προστίθεται στις εμπορικές εφαρμογές της Epsilon net, προκειμένου να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις – ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων της 

Περιλαμβάνει σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση:

 • Διαχείριση Εταιρίας

 • Χρήστες και Modules

 • Διαχείριση Ειδών Αποθήκης

 • Διαχείριση Υπηρεσιών

 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές)

 • Διαχείριση Τρίτων (Πωλητές, Εισπράκτορες, Αντιπρόσωποι)

 • Πωλήσεις
 • Γρήγορη Λιανική

 • Αγορές

 • Λοιπά Παραστατικά (Ειδών, Συναλλασσόμενων)

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα)

 • Λοιπές Εργασίες

 • Εργασίες Έναρξης Χρήσης

 • Διαδικασίες Φυσικής Απογραφής

 • Μ.Υ.Φ.

 • Μαζική Ενημέρωση Τιμών

 • Δημιουργία Αρχείων για Ενημέρωση προς Λογιστικές Εφαρμογές

 • CRM

 • Συνολική Εικόνα Επιχείρησης

 • Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Εκτυπώσεων

 • ERG

Το εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εξασφαλίζει την ευκολία στις καταχωρίσεις με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την βέλτιστη πληροφόρηση για την εικόνα της επιχείρησης με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το Βίντεο/Παρουσίαση του PYLON Entry

Πλεονεκτήματα

EPSILON DIGITAL – Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Δυνατότητα σύνδεσης με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ταχύτατη εκκίνηση της λειτουργίας της εφαρμογής, με δεδομένο ότι η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή και γρήγορη. Διαθέτει έτοιμη παραμετροποίηση, με σκοπό την άμεση λειτουργία της εφαρμογής

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης λογισμικού σε περίπτωση εταιρικής ανάπτυξης. Πραγματοποιείται με την χρήση ενός σειριακού αριθμού και προσφέρει ασφάλεια κατά την μεταφορά των δεδομένων.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΜΩΝ

Έξυπνος Σχεδιασμός Φορμών, που εξασφαλίζουν ευκολία και ελαχιστοποίηση του χρόνου
κατά διαδικασία της καταχώρισης
 και ενημέρωσης της εφαρμογής

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαθέτει πληθώρα έτοιμων Εκτυπώσεων, για κάθε ενότητα της εφαρμογής, παρέχοντας άμεση και συνεχόμενη πληροφόρηση

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εύχρηστο Φιλικό και Απλοποιημένο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ευκολία στη χρήση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πλήρες Σύστημα Ασφαλείας, με βάση τον αναλυτικό καθορισμό Δικαιωμάτων Πρόσβασης των  χειριστών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;