Ψηφιοποίηση και Μετατροπή Εγγράφων

Πολλές επιχειρήσεις που χρειάζεται να διαχειριστούν μεγάλους όγκους έντυπων και ηλεκτρονικών δεδομένων συχνά χάνουν χρόνο σε αναποτελεσματικές ροές εργασιών εκτός εάν υιοθετήσουν αποτελεσματικά οργανωμένες διαδικασίες ψηφιοποίησης και διαχείρισης των πληροφοριών.

Tι είναι;

Η λύση ψηφιοποίησης εγγράφων από την ΠΡΑΞΗ μετατρέπει τις πληροφορίες που είναι κλειδωμένες σε έντυπα έγγραφα και PDF σε επεξεργάσιμη και αναζητήσιμη μορφή ώστε να είναι προσβάσιμες για τις καθημερινές ανάγκες του γραφείου σας.

Συνδυάζοντας τεχνολογία OCR (optical character recognition) μαζί με προχωρημένες μορφές επεξεργασίας αλλάζει και απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εργάζονται πάνω στα έγγραφα.

Πλεονεκτήματα Χρηστών

  • Μετατροπή εγγράφων (ψηφιακών & έντυπων) σε επεξεργάσιμη μορφή όπως Word, Excel, PDF καθώς και searchable PDF (η αναζήτηση γίνεται μέσα στο ίδιο το κείμενο βάση λέξεων κι όχι μόνο στον τίτλο του εγγράφου)
  • Δημιουργία Watch Folders για αυτόματες ροές εργασίας (ορίζουμε ένα τοπικό ή δικτυακό φάκελο και ότι εισάγεται εκεί θα μετατρέπεται και θα μετακινείτε εκεί που έχουμε ορίσει εξ αρχής)
  • Σύνδεση με MFP για απευθείας επεξεργασία με τη Σάρωση
  • Σύγκριση, Επεξεργασία, διαμόρφωση, συγχώνευση και προεπισκόπηση εγγράφων
  • Αναγνώριση 192 γλωσσών μέσω OCR
  • Αναβάθμιση του scanning, δομημένη και αυτόματη ψηφιοποίηση των εγγράφων εντός μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού