ΟΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ PRAXI.GR

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο τόπο αυτό. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το λογότυπο της ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτυακού αυτού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης 

Το praxi.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το praxi.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας, που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Ούτε επίσης εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, αλλά εγγυάται πως τα   σφάλματα και τα λάθη θα διορθώνονται μόλις γίνονται αντιληπτά (παρακαλούμε τη βοήθεια σας γι’ αυτό). Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το praxi.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του praxi.gr στς οποίεrς προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Επίσης ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά, εντούτοις χρησιμοποιεί έναν από τους καλύτερους server στον κόσμο και προστατεύεται με την πιο απροσπέλαστη προστασία κατά οποιασδήποτε μορφής ιών

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το praxi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το praxi.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

“Δεσμοί” (links) προς το Δίκτυο

“Δεσμοί” προς το Δίκτυο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Παροχή και χρήση e-mail

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο προς τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δίκτυο.
Ο επισκέπτης / χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα και ένα κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το Δίκτυο είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και το Δίκτυο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Δίκτυο οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.
Το Δίκτυο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το praxi.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του praxi.gr υπόκειται  στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

TΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
 
Με Τραπεζικό έμβασμα.
Με πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών από Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
Εάν επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε αγορά με Klarna όπου σας δίνει τη δυνατότητα αγοράς με 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
tbi bank (3-60 δόσεις χωρίς κάρτα & 100% online) Επιλέγοντας σαν τρόπο πληρωμής tbi bank, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της tbi bank. Ακολουθείτε μία διαδικασία κι έπειτα θα μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα της επιλογής σας με χρηματοδότηση, ορίζοντας εσείς την διάρκεια και το χρηματικό ποσό των δόσεων σας. Μάθετε περισσότερα στο Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα, BNPL, Ευέλικτη Χρηματοδότηση – TBI Bank
Κάνοντας την αγορά σας από το PRAXI.GR και επιλέξετε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας αυτόματα μεταβαίνετε στο site της ALPHABANK εκεί και μόνο εκεί σας ζητούνται τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να έχει κανείς (ούτε εμείς) πρόσβαση σ’ αυτά! Ελέγχετε η κάρτας σας από το σύστημα και δεσμεύει το ποσό της παραγγελία σας. Η χρέωση αυτής γίνεται μόνο όταν παραλάβετε το προϊόν που παραγγείλατε και το κρατήσετε.
 
Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στην υπηρεσία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από αλγόριθμο κρυπτογράφησης 256-bit Secure Sockets Layer encryption την ΑΝΩΤΑΤΗ κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές σας με το PRAXI.GR μέσω πιστωτικών καρτών είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.
 
 
 
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας βολεύει για την κατάθεση του αντιτίμου της παραγγελίας σας. Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας ή τον κωδικό της παραγγελία σας.
Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@praxi.gr.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ (DOA) 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα praxi.gr σας δίνει το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού αποστολής (απόδειξη, τιμολόγιο), εφόσον δεν έχει ανοιχθεί η συσκευασία τους. Η μοναδική επιβάρυνση που θα έχετε είναι τα έξοδα αποστολής. Εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για σας κατόπιν εντολή σας.

Τρόποι επιστροφής των χρημάτων σας:

 • Στην περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με την πιστωτική σας κάρτα, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.  Συνεπώς, η πιστωτική σας κάρτα δε χρεώνεται καθόλου, εφόσον έχετε καταβάλει τα έξοδα της επιστροφής στον μεταφορέα. Σε περίπτωση που τα έξοδα δεν καταβληθούν από εσάς, το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό ποσό επιστροφής στην πιστωτική σας κάρτα.
 • Στην περίπτωση που η αγορά και πληρωμή του προϊόντος έχει γίνει με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας σε δικό σας τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εμάς. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.Σε περίπτωση που τα έξοδα δεν καταβληθούν από εσάς, το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό ποσό το οποίο θα σας επιστραφεί.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε εμάς  εφόσον:

 • Είναι αχρησιμοποίητα.
 • Η αρχική τους συσκευασία δεν έχει ανοιχθεί.
 • Δεν έχει αλλάξει η αρχική τους κατάσταση.
 • Έχετε και μας στείλετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.
 • Μας γνωστοποιήσετε την αποφασή σας να επιστραφεί με email στο info@praxi.gr ή τηλεφωνικά στο 2310.940949 εντός δύο ημερών από την παραλαβή του.

Τηρώντας τους όρους χρήσης κάνουμε τις συναλλαγές μας μια απλή και ευχάριστη διαδικασία για όλους μας!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε προϊόντα όπου την εγγύηση παρέχει η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε ο πελάτης έχει τη δυνατότητα αποστολής του προϊόντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τεχνικό έλεγχο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αστοχία hardware, το προϊόν καλύπτεται με την εκάστοτε αναγραφόμενη εγγύηση.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί αστοχία σε hardware και η αστοχία οφείλετε σε εξωγενή παράγοντα που δεν σχετίζεται με το προϊόν στην μορφή που αρχικά είχε πουληθεί υπάρχει η πιθανότητα χρέωσης του αντίστοιχου τεχνικού ελέγχου & το κόστος των μεταφορικών αφορά αποκλειστικά τον πελάτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Desktop – Laptop – OEM

 • Για καινούρια και αμεταχείριστα μηχανήματα ισχύει η εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή.
 • Για Refurbished Desktops και laptops ισχύει 2 έτη εγγύηση από την ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε η οποία περιλαμβάνει όλα τα μηχανικά μέρη του συστήματος εκτός από την μπαταρία στα notebooks & laptops. Η εγγύηση καλύπτεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη εκτός κι αν έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρία για μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο της. Δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί από βίαιη χρήση στον εξοπλισμό με ευθύνη του χρήστη.
 • Για καινούρια συστήματα Desktop Vengeance ή OEM ισχύει η αναγραφόμενη εγγύηση στη σελίδα του προϊόντος η οποία κυμαίνεται από 2 έως 3 έτη. Η εγγύηση προκύπτει για κάθε υποσύστημα ξεχωριστά και είναι αυτή που προσφέρει ο εκάστοτε κατασκευαστής του κάθε υποσυστήματος. Ο εκάστοτε κατασκευαστής προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση για αστοχία υλικού ή εργοστασιακό ελάττωμα με βάση τα δικά του κριτήρια και όρους χρήσης οι οποίοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστούν. Η εν λόγω εγγύηση αφορά καθαρά αστοχία υλικού ή εργοστασιακή βλάβη και δεν αφορά σε καμία περίπτωση αστοχίες ή βλάβες που μπορεί να προέλθουν από κακό χειρισμό ή υπαιτιότητα του χρήστη. Σε περίπτωση παραβίασης ( abuse ) των τεχνικών όρων που θέτει ο εκάστοτε κατασκευαστής των υποσυστημάτων η εγγύηση παύει να ισχύει. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί η οποιαδήποτε αστοχία στο σύστημα ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει αποκλειστικά με την εταιρία ΠΡΑΞΗ μέσω της αντίστοιχης φόρμας RMA και στη συνέχεια εκπρόσωπος της εταιρίας θα τον καθοδηγήσει για το επόμενα βήματα. Αν διαπιστωθεί από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας αστοχία υλικού η ΠΡΑΞΗ θα αποστείλει το αντίστοιχο υποσύστημα στον κατασκευαστή ή τον αντίστοιχο προμηθευτή για έλεγχο ώστε να κριθεί αν πρόκειται όντως για εργοστασιακή αστοχία ώστε να γίνει αντικατάσταση ή αν η βλάβη προέρχεται από κακό χειρισμό ή υπαιτιότητα του χρήστη όπου δεν προκύπτει αντικατάσταση. Ο χρόνος ελέγχου του κάθε υποσυστήματος από τον κατασκευαστή ή  τον αντίστοιχο προμηθευτή αφορά και εξαρτάται από αυτόν και μόνο αυτόν και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη η εταιρία ΠΡΑΞΗ. Τα μεταφορικά έξοδα σε κάθε περίπτωση από και προς την εταιρία ΠΡΑΞΗ επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη εκτός κι αν έχει υπάρξει έγγραφη επιβεβαίωση για μη χρέωση μεταφορικών από το τμήμα RMA της εταιρίας. Σε περίπτωση που έρθει στην εταιρία σύστημα για έλεγχο με ευθύνη και παρότρυνση του πελάτη και διαπιστωθεί από το τεχνικό τμήμα πως το σύστημα δε φέρει εργοστασιακή αστοχία είναι πιθανή η χρέωση τεχνικού ελέγχου. Στα συγκεκριμένα συστήματα  τα οποία είναι προϊόντα συναρμολόγησης η εγγύηση καλύπτεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μόνο  από το πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα της. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελέγχου από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο η εγγύηση  παύει αυτομάτως να ισχύει.

* Σε όλα τα υπόλοιπα branded προϊόντα ισχύει η εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για κάθε παραγγελία ισχύουν τα εκάστοτε μεταφορικά με ελάχιστη χρέωση τα 5 ευρώ.

 

* Οι παραγγελίες σε γιορτές, αργίες και ειδικές συνθήκες όπως Black Friday, Cyber Monday κλπ ενδέχεται να καθυστερήσουν παραπάνω από το κανονικό.

** Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές όπως αυτές παρέχονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

______________________________________________

Ταυτότητα επιχείρησης:

“ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 15-17 – Τ.Θ.: 20574

Τ.Κ. 551 04 ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 940949 – FAX: 946643

ΑΦΜ: 099412124 – ΔΟΥ: Ζ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 58348904000

Πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης

Στοιχεία εταιρίας:

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντωνίου Τρίτση αρ. 15-17, Πυλαία, ΤΚ 55104, με ΑΦΜ 099412124, Δ.Ο.Υ. έδρας Ζ΄ Θεσσαλονίκης, με αρ. ΓΕΜΗ 58348904000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου – Διαχειριστή:

Επώνυμο: Αναστάσιος

Όνομα: Ζεμπερίδης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

ΑΦΜ: 038192072

Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Λακκιά Βασιλικών (άνευ οδού & αριθμού)

ΤΚ: 55104

Βεβαιώνονται τα κάτωθι:

 1. Η «ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ» (εφεξής καλούμενη «η εταιρία») τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ελλείψει σωματείου εργαζομένων στην εταιρία, τα μέτρα αυτά, καθώς και οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 πολιτικές, αποφασίστηκαν κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας και των εργαζομένων της και αποτελούν προϊόν της κοινής αυτής διαβούλευσης.
 2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, η εταιρία προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού μέτρου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021. Ειδικότερα, η εταιρία προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία:

Α.1. Η εταιρία εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη διενέργεια αυτοψίας στους χώρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αναλογία του πληθυσμού των εργαζομένων, το φύλο, η ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης. Ταυτόχρονα, εκτιμά και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (λ.χ. νεοπροσληφθέντες).

Α.2. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, προς τούτο:

Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της για τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.

Ο διαχειριστής της εταιρίας και οι προϊστάμενοι των τμημάτων, είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση επιτήρησης και ελέγχου για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του χώρου εργασίας, ενώ βρίσκονται διαρκώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζομένους για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών ή την αντιμετώπισή τους.

Η εταιρία στηρίζει τα θύματα βίας και παρενόχλησης, καθώς και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αναλαμβάνοντας να τους συνδράμει και καθοδηγήσει για την επανένταξή τους στον χώρο εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τέλος, η εταιρία δεσμεύεται να αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης, καθώς και να αναθεωρεί και επικαιροποιεί την εκτίμηση των κινδύνων και μέτρων.

Α.3. Η εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και ειδικότερα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Η εταιρία δηλώνει μηδενική ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει σε προσβάσιμες μορφές (όπως ενδεικτικά με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο προσωπικό, ενημέρωση και πληροφορίες για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε ενδοεταιρικό επίπεδο και για τις δυνατότητες που δίνονται από τον νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Α.4. Η εταιρία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της ίδιας ως εργοδότριας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρία. Ειδικότερα, γνωρίζουμε σε όσους απευθύνεται η παρούσα πολιτική ότι σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει δικαίωμα: α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) υποβολής καταγγελίας εντός της εταιρίας σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών (κατωτέρω υπό Β). Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της εταιρίας, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμά του να προσφύγει και σε κάθε αρμόδια αρχή.

Α.5. Ορίζονται πρόσωπα αναφοράς («σύνδεσμοι») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία οι: Αναστάσιος Ζεμπερίδης, Ιωάννης Ζεμπερίδης και Κωνσταντίνος Ζεμπερίδης. Ο ρόλος αυτών των προσώπων είναι ενημερωτικός και ειδικότερα, έγκειται στο να καθοδηγούν και να ενημερώνουν τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν αυτοί τους απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης, ή όχι. Τα ανωτέρω πρόσωπα δε, δεσμεύονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων τους.

Α.6. Η εταιρία μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή. Ειδικότερα, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας εργαζομένων με την παροχή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και την ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

Β. Αναφορικά με τη διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών:

Β.1. Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

Αρμόδια πρόσωπα εντός της εταιρίας για να υποδέχονται, εξετάζουν και διαχειρίζονται τις καταγγελίες ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης καθίστανται οι: Αναστάσιος Ζεμπερίδης, Ιωάννης Ζεμπερίδης και Κωνσταντίνος Ζεμπερίδης, με τους οποίους οι θιγόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε δια ζώσης στα γραφεία τους εντός της εταιρίας είτε με την αποστολή e-mail στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, οι οποίες είναι zemperidis@praxi.gr, izemperidis@praxi.gr και kzemperidis@praxi.gr αντίστοιχα. Καθένας από τους ανωτέρω,  δεσμεύεται όπως ενημερώνει το θιγόμενο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της εταιρίας, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στις δικαστικές αρχές.

Β.2. Η εταιρία προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Η εταιρία και τα ως άνω αρμόδια πρόσωπα δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Κατά την ενάσκηση δε, των ως άνω καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται.

Β.3. Η εταιρία τηρεί την αρχή της απαγόρευσης αντιποίνων σε βάρος θιγόμενου προσώπου και υποστηρίζει την καταγγελία κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης από τους εργαζομένους της, λαμβάνοντας παράλληλα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία τους.

Β.4. Η εταιρία, προσδιορίζει και περιγράφει τις συνέπειες σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρία, κατόπιν εκτίμησης της βαρύτητας του καταγγελλόμενου περιστατικού και σε συνεργασία με το θιγόμενο πρόσωπο, δύναται να προβεί στην επιβολή δυσμενών μέτρων σε βάρος του καταγγελλόμενου, όπως είναι η σύσταση συμμόρφωσής του, η αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας του, ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του με την εταιρία.

Β.5. Η εταιρία συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η εταιρία, καθώς και τα ως άνω αρμόδια πρόσωπα για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε εταιρικό επίπεδο, συνεργάζονται με κάθε δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό, μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γ. Στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές

Γ.1. Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 1555.

Γ.2. Επικοινωνία με το Συνήγορο του Πολίτη στην έδρα της Αρχής στην Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 17 ή τηλεφωνικά στο 213 1306 600.

Γ.3. Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας Γραμμή SOS 15900.