Αποθηκευτικές μονάδες Icon – praxi ltd – ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ